Category Archives: Prešovský kraj

Široké

Chotár obce Široké ležiaceho pod Braniskom bol najzápadnejším miestom bojov v Šariši roku 1919. Webová stránka obce Široké ša zmieňuje o týchto udalostiach takto : „Vojaci z 30. čsl. pešieho pluku na ceste zo Spišského Podhradia do Prešova našli dňa 27. decembra 1918 Široké už slobodné. Maďari sa však vierolomne, pod zámienkou socialistickej revolúcie vracali …

Obišovce

Sedem neznámych maďarských vojakov, príslušníkov 101. pluku padlých v boji o Kysak 11.6.1919 bolo pochovaných aj na starom cintoríne v Obišovciach. Ich hrobové miesta však boli časom zrušené. To že tu ležia dnes pripomína iba skrodovaný kus kovovej hviezdy ležiaci medzi odloženými krížmi pri bráne.

Jakubovany

Hneď v prvom rade hrobov za kostolom v obci Jakubovany (okres Sabinov) sa nachádza hrob neznámeho vojaka. V 20. rokoch minulého storočia komisia, ktorá evidovala vojnové hroby urobila chybu a padlého z Jakubovian priradila na cintorín v Chminianskych Jakubovanoch, hoci hrob nebolo možné nájsť. Hrob v Jakubovanoch tak bol označený za hrob neznámeho vojaka. V …

Vojnový hrob v Bertotovciach obnovený

Na starom cintoríne v Bertotovciach leží maďarský a neznámy vojak, ktorí tu padli v júni 1919. Keď pred pár rokmi bol odcudzený kovaný náhrobok, miestny obyvateľ p.Centko namiesto neho hrob označil kovaným krížom. Na sviatok všetkých svätých 2015 sme spolu so spomínaným p. Centkom na hrob umiestnili repliku kovanej hviezdy s výplakom dátumu 06/1919  a …

Veľký Šariš

Hneď pri bráne mestkého cintorína vo Veľkom Šariši sa nachádza vojnový cinotorín. Pôvodne tu odpočívalo 12 vojakov československej, maďarskej, poľskej, ruskej a juhoslovanskej národnosti.Dnes sa v jednom rohu nachádza dokonca civilný hrob pochádzajúci z oveľa mladšieho obdobia. Cintorín v minulosti obopínala ohrada, z ktorej ostalo už len torzo. Keďže komunistickému režimu boli sympatickí skôr agresori, v …

Práce na obnove vojenského cintorína v Chminianskych Jakubovanoch pokračujú

Od augusta tohto roku sa pracovalo na vytvorení vojenského pietneho miesta, ktoré sa nachádza na cintoríne v Chminianskych Jakubovanoch. Hneď pri bráne tu leží 8 vojakov, ktorí padli v chotári obce v júni 1919. Z padlých poznáme iba meno jedného vojaka – Antonína Bartoňa z Dalečína, ktorý bol príslušníkom buď 88. pešieho pluku z Berounu alebo …

Svinia

Na cintoríne v obci Svinia sa v minulosti nachádzali dva vojnové hroby. V severozápadnom rohu tu ležia bez akéhokoľvek náhrobku  dvaja vojaci ruskej a židovskej národnosti, príslušníci maďarského vojska. Detailné informácie o lokalite hrobov a udalostiach v tomto období nám poskytol miestny rodák, 90. ročný p. Anton. S jeho životom však bola viac spojená 2 sv. vojna. V …