Category Archives: Okres Košice

Rudník

Na obecnom cintoríne v Rudníku, okr. Košice – okolie sa nachádza veľká betónov plocha o rozmere 14x2m. Pochovaní sú tu dvaja československí a siedmi neznámi vojaci. Poznáme identitu iba jedného z nich, talianskeho legionára: Jozef Mravec, Slovák, 1898, Čadca – 18.6.1919 Rudník

Kysak

Najvýznamnejším pamätným miestom bojov z roku 1919 na východnom Slovensku je Kysak. Dňa 11.6.1919 tu došlo k zrážke medzi príslušníkmi II .práporu 30. pluku  z Vysokého Mýta a maďarským 101. plukom. Dňa  10.6. československé vedenie schválilo plán, podľa ktorého mal I. prápor mal obsadiť Kavečany a II. prápor železničný uzol Kysak a Obišovce.  Kvôli súbežne prebiehajúcim …

Ružín

Pred takmer 50 rokmi, 1.januára 1969 zanikla obec Ružín aby uvoľnila miesto rovnomennému vodnému dielu na rieke Hornád. Po obci ostal iba malý cintorín osadený na strmom svahu nad riekou. Ide o najmladší z obecných cintorínov a jediný, ktorý sa zachoval. Na jednom z týchto cintorínov tu boli uložení vojaci Jozef Cihák (1896 – 11.6.1919) a Václav Mandýs …

Malá Lodina

Neďaleko vodnej nádrže Ružín sa nachádza obec Malá Lodina. Na miestnom cintoríne tu odpočíva vojak Jozef Pilko, dobrovoľník, príslušník 1. pluku slovenskej slobody. Pilko zahynul skoro, už 9.1.1919 vo fáze obsadzovania Slovenska československým vojskom. Príčinou úmrtia bola nehoda, kedy bol iným vojakom z neopatrnosti zastrelený. Hrob nieje evidovaný v Ústrednej evidencii vojnových hrobov.

Lastovičí vrch – Štós

Kríž padlým príslušníkom 32. Gardského a 98. pešieho pluku na Lastovicom vrchu z roku 1919. O kríži sa zmieňuje kronika kúpeľov Štós: Boje prebiehali aj neďaleko ústavu. Na Lastovičom vrchu došlo 8.júna k prudkým bojom medzi maďarskými boľševikmi a čs.vojskom (talianskymi legionármi). Za horúceho letného dna položilo tu život za našu samostatnosť 32 čsl. vojakov. …