Category Archives: Okres Banská Štiavnica

Dekýš

Sedem československých vojakov je pochovaných v obci Dekýš (okr.Banská Štiavnica). Popis trasy k hrobom: V Dekýši za kostolom sa nachádza na vŕšku vchod na cintorín. Po vstupe na cintorín prejdeme po vydláždenom chodníku až na jeho koniec, kde sa nachádza kovová bránka. Za ňou sa začína lesná cesta a veľmi slabo viditeľná odbočka vľavo, po …

Štáb plukovníka Šnejdárka pri Banskej Štiavnici

Boj o Slovensko

Známa fotografia zachytávajúca plukovníka Šnejdárka so svojím štábom pod kalváriu pri Banskej Štiavnici. Plukovník, neskôr generál Josef Šnejdárek (1875-1945) počas Prvej svetovej vojny pôsobil vo francúzskej cudzinckej légii, kde dosiahol hodnosť majora a získal niekoľko vyznamenaní. Po vzniku ČSR viedol československú armádu počas sedemdňovej vojny s Poľskom o Tešínsko. Počas bojov o Slovensko prevzal velenie 2.pešej divízie. V …

„Červenoarmejec“ v Banskej Štiavnci

Minulý rok vyvolali v Banskej Štiavnici rozruch aktivity mesta, ktoré obnovilo hrob padlého vojaka ležiaceho v areáli tamojšej kalvárie. Vychádzajúc z nepresných údajov hrob označili ako hrob vojaka Červenej armády. Po námietkach pamätníkov, ktorí tvrdili že hrob tu už bola za prvej ČSR a patrí vojakovi z 1. sv. vojny sa celá vec začala prešetrovať.  Po …