Jakubovany

Hneď v prvom rade hrobov za kostolom v obci Jakubovany (okres Sabinov) sa nachádza hrob neznámeho vojaka. V 20. rokoch minulého storočia komisia, ktorá evidovala vojnové hroby urobila chybu a padlého z Jakubovian priradila na cintorín v Chminianskych Jakubovanoch, hoci hrob nebolo možné nájsť. Hrob v Jakubovanoch tak bol označený za hrob neznámeho vojaka.
V skutočnosti tu namiesto neznámeho vojaka odpočíva český vojak Josef Tesář z Truskovíc. Vojak vstúpil v roku 1918 v Albánsku do talianských légii, konkrétne 31. pluku, zúčastnil sa bojov o Slovensko a zomrel 18.6.1919 pri Jakubovanoch.