Category Archives: Okres Levice

Veľký Ďur

Majestátny pamätník československých vojakov sa nachádza pri rímskokatolíckom cintoríne v obci Veľký Ďur, okr. Levice. Obec vznikla roku 1960 zlúčením Horného a Dolného Ďura a Rohožnice. V roku 1928 prebehla na viacerých miestach v okolí exhumácia hrobov československých vojakov a následne sa telá preniesli do tohto spoločného hrobu. V tom istom roku bol vybudovaný aj …

Rýbník

Na cintoríne v obci Rybník, okr. Levice na nachádza hromadný hrob s pamätníkom, ktorý bol roku 2013 obcou obnovený. Hoci nápis na pamätníku spomína 17 neznámych vojakov padlých pri oslobodzovaní nášho územia v roku 1919, identita väčšiny padlých je známa. Odpočívajú tu vojaci a dôstojníci: Miroslav Hanzlíček, Čech, desiatnik, ppl.35, 1897 Nařeziny -padol 17.6.1919 pri Rybníkoch Václav Hejda, …

Vyškovce nad Ipľom

Na obecnom cintoríne vo Vyškovciach nad Ipľom, okr. Levice sa nachádza ohradený spoločný hrob s pamätníkom. Odpočívajú tu: Jozef Šindelář, Čech, rotmajster, 24. peší pluk, 1919 padol pri Vyškovciach a 2 neznámi taliansky legionári. Hroby nie sú evidované v Ústrednej evidencii vojnových hrobov. Foto: Roman Juráš  

Ipeľský Sokolec

Na obecnom cintoríne v Ipeľskom Sokolci, okr. Levice sa nachádzajú dve miesta s vojnovými hrobmi. Hneď vedľa brány sa nachádza ohradený skupinový hrob českých vojakov s pamätníkom. Odpočívajú tu príslušníci 34.pluku talianských legionárov: Jozef Hruška, rotmajster, Čech, 1897 Vinařice – 30.5.1919  Ipeľský Sokolec Jozef Lesko, slobodník, Čech, 1898 Stražovice  – 30.5.1919 Ipeľský Sokolec František Tesař, vojak, Čech, …

Pastovce

Na obecnom cintoríne Pastovciach, okr. Levice, neďaleko maďarských hraníc sa nachádza spoločná hrobka dvoch padlých vojakov. Náhrobok obsahuje tabule s informáciami o oboch padlých, kovový znak Československej obce legionárskej a motto „ZA VLASŤ“. Odpočívajú tu: Jaroslav Ditrt, Čech, vojak, 21.4.1887 Pěčín, Žamberk -30.5.1919 padol v boji. Jozef Poustka, Čech, poručík , 9.7.1897 Chválenice, Plzeň-30.5.1919 padol v boji. …

Levice

Mesto Levice malo pre obe bojujúce strany strategický význam. Prípadné obsadenie mesta Maďarmi totiž otváralo cestu k Bratislave a Vrútkam. Ak by následne nepriateľ obsadil železničný uzol Vrútky, kontroloval by tým značnú časť železničnej siete Slovenska. Keďže dňa 30.5.1919 napokon Maďari Levice obsadili, nariadil generál Mittelhauser útok na znovudobytie mesta. Začali sa jedny z najťažších bojov celej …