Veľký Šariš

Hneď pri bráne mestkého cintorína vo Veľkom Šariši sa nachádza vojnový cinotorín. Pôvodne tu odpočívalo 12 vojakov československej, maďarskej, poľskej, ruskej a juhoslovanskej národnosti.Dnes sa v jednom rohu nachádza dokonca civilný hrob pochádzajúci z oveľa mladšieho obdobia. Cintorín v minulosti obopínala ohrada, z ktorej ostalo už len torzo.
Keďže komunistickému režimu boli sympatickí skôr agresori, v centre priestoru je umiestnený pamätník venovaný trom padlým vojakom maďarskej červenej armády roku 1919. Zvyšní vojaci sa musia uspokojiť s malým náhrobkom s ťažko čitateľným textom:

„ZOMRELÍ V PRVEJ SVETOVEJ VOJNE“

V rohu cintorína