Category Archives: Okres Prešov

Bertotovce

Pri vstupe do obce Bertotovce, okr. Prešov smerom z Prešova sa nachádza povyše cesty nenápadná kaplnka. Postavená bola v roku 1925 na mieste kde bol v roku 1919 zákerne zavraždený hermanovský farár František Majoch. František Majoch zohral v predprevratovom a prevratovom období významnú úlohu pre tunajší kraj. Spolu so širockým kňazom a neskorším košickým biskupom …

Hendrichovce

Presnú polohu vojnového hrobu v Hendrichovciach, okr. Prešov dnes už nieje možné identifikovať. Ani starší obyvatelia si nepamätajú že by sa tu taký nachádzal. Po oslovení obce, starosta p.Martin Martaus súhlasil so zriadením aspoň symbolického náhrobku na približnom mieste odpočinku vojaka. To sa nachádza dnes v strede horného radu hrobových miest, čo je dnes hranica …

Prešov – vojenský a epidemiologický cintorín

Z kedysi rozsiahleho vojenského cintorína padlých v 1.svetovej vojne v Prešove ostalo dnes už iba torzo – prostredná časť. Dokopy tu bolo pochovaných 1521 vojakov rôznej národnosti. Po 2.svetovej vojne v jeho severnej časti vznikol cintorín nemeckých vojakov s 1369 padlými a v južnej časti cintorín slovenských vojakov padlých v 2.svetovej vojne. Na samotnom cintoríne z 1.svetovej …

Chminianske Jakubovany

Projekt obnovy vojenských hrobov v Chminaskych Jakubovanoch, okr. Prešov začal vznikať v auguste 2015. Dôvodom bola výnimočnosť miesta, keďže na pomery regiónu išlo o pomerne veľký cintorín s ôsmymi pochovanými vojakmi. Problémom však bolo, že hroby sa nedali presne lokalizovať. Miestny starosta p. Lukáč bol myšlienke naklonený a vyžiadal dokumenty z Vojenského historického ústavu (ďalej len …

Pamätník Slovenskej republiky rád v Prešove

V roku 1975 bol odhalený v Prešove pamätník Slovenskej republiky rád, ktorá tu bola vyhlásená 16. júna 1919. Mesto Prešov malo pre socialistickú ideológiu špeciálny význam – veď bolo hlavným mestom prvého pokusu o diktatúru proletariátu na našom území. Pamätník na Námestí mieru stojí aj dnes, no chýba na ňom nápis „Proletári všetkých krajín spojte sa!“ Autormi sú …

Žipov

Na starom cintoríne v obci Žipov, okr. Prešov sa nachádzajú v katastrofálnom stave 3 vojenské hroby. Odpočívajú tu padlí v bojoch pri Žipove: Adabrecht Gulyás, Maďar, ? – 14.6.1919 Žipov Michal Csamdi, Maďar, ? Vécses – 14.6.1919 Žipov Josef Koštáľ, Čech, 1891 Veľké Petrovcie  – 13.6.1919 Žipov Hroby nie sú evidované v Ústrednej evidencii vojnových hrobov.  

Prešov – mestský cintorín

Na mestskom cintoríne v Prešove, v časti Tábor sa nachádza spoločný hrob rodiny Tomášovej. Pochovaní sú v ňom aj otec so synom, ktorí zomreli 2.júla 1919. Andrej Tomáš, pôvodom z Tulčíka strávil 7 rokov v USA, kde ako člen Národného spolku získal národné povedomie. Po návrate domov si vybudoval dom Pod Wilec hôrkou v Prešove, …

Šindliar

Hrob v Šindliari, okr. Prešov síce nieje vojnovým no priamo sa dotýka vojnových udalostí. V severovýchodnom rohu cintorína sa nachádza hrob Jozefa Bikára, francúzskeho legionára. Jozef Bikár sa narodil 18.1.1881 v Šindliari . Tak ako mnoho iných Východniarov aj jeho chudoba prinútila opustiť rodinu a hľadať šťastie v Amerike, kde sa zamestnal v jedenej z pensylvánskych baní. Dňa …