Category Archives: Fotografie

Obyvateľstvo Sabinova víta Červenú armádu

Málo kvalitná fotografia z novín zobrazuje zástup obyvateľov Sabinova vítajucich vojsko maďarskej Červenej armády. Situácia sa odohrala zrejme 11.júna 1919 kedy československé vojsko opúšťa Prešov a sťahuje sa až k Lipanom. Po štyroch dňoch konsolidácie zahajuje veliteľ vojsk na tomto úseku pplk. Poireé protiofenzívu a československé vojská obsadzujú Ľutinu a Pečovskú novú ves. 16.júna je …

Z pohrebu podplukovníka Jelínka

Fotografia zachytáva moment nakladania rakvy podplukovníka Jelínka na lafetu či voz. Jiří Jelínek bol smrteľne zranený 20.júna 1919 pri Nových Zámkoch počas záchrannej akcie, kedy pancierový vlak uviazol na zničenom moste.  Išlo o najvyššie postaveného dôstojníka československej armády, ktorý padol v tomto konflikte. Životopis Jiřího Jelínka podľa Vladímira Mareka: Major Jiří JELÍNEK ( podplukovník in …