Category Archives: Okres Michalovce

Kucany

V minulosti samostatná obec Kucany je dnes súčasťou obce Oborín, okr. Michalovce. Na tamojšom cintoríne boli pochovaní 5 neznámi maďarskí vojaci, ktorí padli pri dobíjaní obce v roku 1919. Pri návšteve cintorína miestna obyvateľka označila miesto spoločného hrobu, ktorý sa má nachádzať na voľnej ploche hneď pri chodníku v strede cintorína. Podľa mapy cintorína z roku …

Veľké Zálužice

Na obecnom cintoríne vo Veľkých Zálužiciach, okr. Michalovce sa nachádzajú 3 vojenské hroby zakryté tabuľami z betónu a označené kovovým krížom. Až do kontaktu, jedinú informáciu, ktorá obec o hroboch mala, bola tá, že ide o vojenské hroby. Identita vojakov a ani približný dátum kedy padli neboli známe. Pochovaní tu sú: Rudolf Vobořil, Čech, slobodník, …

Šamudovce

Na obecnom cintoríne v Šamudovciach, ok. Michalovce bol pochovaný miestny rodák: Rudolf Hreňa (uvádza sa aj ako Juraj Hreňa), Slovák, vojak, ppl.37, 1895 Šamudovce – 13.6.1919 zabitý granátom v Šamudovciach. Hrob vojaka dnes už nieje možné na 100% identifikovať. Podľa dokumentov z VHÚ sa za najpravdepodobnejšie miesto odpočinku javí neoznačené hrobové miesto naľavo od pochovaného …

Michalovce

Vojnový cintorín v Michalovciach sa nachádza v areáli mestského cintorína a tvoria ho dve polia s hrobmi o rozmere po 12x20m. Medzi nimi sa nachádza chodník vedúci k pomníku. Zrejme len nedávno k cintorínu pribudol veľký balvan s pamätnou tabuľou. V oboch hrobových poliach je pochovaných približne 365 vojakov rôznej národnosti. Poďľd informačnej tabule s menami …