Práce na obnove vojenského cintorína v Chminianskych Jakubovanoch pokračujú

Od augusta tohto roku sa pracovalo na vytvorení vojenského pietneho miesta, ktoré sa nachádza na cintoríne v Chminianskych Jakubovanoch. Hneď pri bráne tu leží 8 vojakov, ktorí padli v chotári obce v júni 1919.
Z padlých poznáme iba meno jedného vojaka – Antonína Bartoňa z Dalečína, ktorý bol príslušníkom buď 88. pešieho pluku z Berounu alebo 81. pešieho pluku z Jihlavy, ktorí tu pôsobili. Mená ostatných siedmych padlých nie sú známe.
Keďže pôvodné kované náhrobky boli zo zeme vyňaté, nič už na mieste nepripomínalo hroby vojakov, ktorí padli počas bojov o Slovensko.
Z tohto dôvodu sa teda vyvinula iniciatíva vytvoriť  pietne miesto pripomínajúca tieto udalosti.
Architekt Ing.Grejták vytvoril návrh pamätníka, spoločnosť Uličný Štefan venovala kovovú pamätnú tabuľu, kované náhrobky, ktoré sa medzitým našli, boli opravené a nastriekané v spoločnosti Umakov vo Fričovciach a starosta obce, p. Lukáč, vykonal potrebné pozemné úpravy.
Pamätník by mal byť dokončený na jar budúceho roku.