Author Archives: admin

Mapa obsadzovania Slovenska v rokoch 1918-1919

obsadzovanie Slovenska v rokoch 1918-1919

Maďarská mapa zachytávajúca obsadzovanie územia Slovenska československým vojskom v rozmedzí novembra 1918 až februára 1919. Mapa znázorňuje okrem československého aj postup maďarského a poľského vojska, dočasné demarkačné línie a dátumy obsadenia miest.   Zdroj: http://1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/231-imperiumvaltas-a-felvideken-1918-1919  

Pamätník pri Badíne

pamätník pri badíne - detail

Monumentálny pamätník bitky pri Badíne bol pôvodne odhalený v roku 1935, no už v roku 1948 bol po zmene politického režimu odstránený. Pomník vyhotovila podľa Hrdličkovej predlohy banskobystrická sochárska a kamenárska dielňa Horn. V štvorcoch, umiestnených na kríži, mal uvedené názvy plukov a práporov, ktoré v tejto lokalite bojovali. Už za Slovenského štátu z pomníka …

Boje o Miškovec na filmovom plátne

Miškovec 1919

Druhá polovica mája 1919 sa niesla v neúspechu československého vojska v maďarskej kampani. Po počiatočnom postupe až k Miškovcu nastal zvrat. Maďari spustili ofenzívu a československé vojsko vytlačili na sever. Nasledovala invázia na Slovensko. Nasledujúce zábery zachytávajú pohľad operácie Maďarskej červenej armády z polovice mája 1919.

Spomienka na 1.máj 1919

Hroby Maďarov v Komárne z roku 1919

1.mája 1919 sa došlo k ozbrojenému konfliktu v pohraničnom meste Komárno. V nočných hodinách sa za podpory delostrelectva v meste vylodili príslušníci maďarských červených gárd a zaútočili na obrancov. Útok mal po hodinách bojov fatálne následky. Kým na československej strane bolo 17 padlých, na maďarskej skoro 300… Takto si na udalosti spomínal rotmajster vo výslužbe …

Obyvateľstvo Sabinova víta Červenú armádu

Málo kvalitná fotografia z novín zobrazuje zástup obyvateľov Sabinova vítajucich vojsko maďarskej Červenej armády. Situácia sa odohrala zrejme 11.júna 1919 kedy československé vojsko opúšťa Prešov a sťahuje sa až k Lipanom. Po štyroch dňoch konsolidácie zahajuje veliteľ vojsk na tomto úseku pplk. Poireé protiofenzívu a československé vojská obsadzujú Ľutinu a Pečovskú novú ves. 16.júna je …

Dekýš

Sedem československých vojakov je pochovaných v obci Dekýš (okr.Banská Štiavnica). Popis trasy k hrobom: V Dekýši za kostolom sa nachádza na vŕšku vchod na cintorín. Po vstupe na cintorín prejdeme po vydláždenom chodníku až na jeho koniec, kde sa nachádza kovová bránka. Za ňou sa začína lesná cesta a veľmi slabo viditeľná odbočka vľavo, po …