Category Archives: Okres Bratislava

Bratislava – Kačín

Hoci obsadzovanie Slovenska sa začalo 2.novembra 1918 obsadením Holíča, Bratislava si musela počkať ešte takmer 2 mesiace. Operácie sa ujal  33.strelecký pluk talianskych légií , ktorý svoj postup začal 30.decembra. K prvému stretu s nepriateľom došlo ráno o 9.00 pri Devínskej Novej Vsi.  Po tuhom boji bola po obede Devínska Nová Ves obsadená. Čoskoro došlo k …

Most pri Bratislave

Začiatkom mája 1919 bola situácia na Slovensku kritická – 1.mája sa uskutočnil maďarský útok na Komárno, 2.mája československé vojská obsadili Miškovec a pochodovali na Šalgov-Tarjany (Salgótarján), navyše vrcholil spor medzi francúzskou a talianskou misiou v Československu. Z týchto dôvodov musel na Slovensko urýchlene pricestovať generál a minister vojny Milan Rastislav Štefánik, nachádzajúci sa medzitým v Taliansku. …