Category Archives: Okres Rožňava

Mapa bojov o Rožňavu

Boj o Rožňavu 1919

13.júna 1919 nariadili dohodové mocnosti okamžité zastavenie bojov medzi oboma zúčastnenými stranami. Keďže maďarské vojská to nerešpektovali a naďalej pokračovali v útokoch, o 3 dni neskôr 16.júna 1919 bola vyhlásená ofenzíva československých vojsk po celej dĺžke frontu. Jednou z najúspešnejších operácií tejto ofenzívy bolo dobitie Rožňavy v ten istý deň. Boj o Rožňavu nemal charakter pouličnej …

Rožňava – Nadabula

Pri bráne cintorína v Nadabule, mestskej časti Rožňavy sa nachádza spoločný hrob šiestich maďarských dôstojníkov. Ide o príslušníkov 12. pešie pluku maďarskej červenej armády. Okrem nich na cintoríne boli pochovaní v roku 1919 ešte dvaja neznámi vojaci a po jednom maďarskom a rumunskom vojakovi. Tieto hroby však nie sú evidované v Ústredne evidencii vojnových hrobov. V spoločnom …

Gemerská Panica

Gemerská Panica je obec, nachádzajúca sa v okrese Rožňava, len pár kilometrov od hraníc s Maďarskom. Na miestnom cintoríne tu odpočíva 10 maďarských vojakov, ktorí padli pri obci v júni 1919. Hrobové miesta sú označené náhrobkami s červenou hviezdou a ohradené múrikom. V strede priestoru sa nachádza pamätná tabuľa.   Zroj: www.vs.sk