Category Archives: Okres Lučenec

Dobroč/Mýtna

Medzi obcami Mýtna a Dobroč (okr.Lučenec) sa na vŕšku vypína opevnený kostolík. Jeho pôvod siaha do prelomu 13. a 14. storočia, kedy bol postavený a zasvätený sv.Anne. Začiatkom druhej polovice 15. storočia ho obsadili bratríci a opevnili kamenným múrom s malými strieľňami, ktorý dopĺňala aj hlboká priekopa. K vojenským účelom slúžil aj počas vojen s Turkmi a …

Lučenec

Jeden z najkrajších a najlepšie zachovaných pamätníkov padlých sa nachádza v mestskom parku v Lučenci,kde prežil zmeny hraníc a režimov Pamätník postavilo posádkové veliteľstvo v Lučenci na návrh veliteľa posádky, plukovníka Nemca. Autorom návrhu bol legionár a sochár štáb. kpt. Alojz Vrtíšek, ktorý viedol všetky technické práce pri stavbe. Pomník bol slávnostne odhalený a odovzdaný do …

Holiša

V severnom okraji cintorína v Halši, okr.Lučenec sa nachádza 5 vojnových hrobov s náhrobkom bez popisu iba so znakom „nemeckého“ kríža. Podľa názoru p. Hrivňáka boli tieto betónové pamätníky zhotovené počas obdobia 1938-1945, keď bola obec na základe Viedenskej arbitráže pričlenená k Maďarsku. Ide o hroby padlých 5 príslušníkov maďarskej armády. Neboli príslušníkmi regulérnych jednotiek, ale ad-hoc …