Category Archives: Nitriansky kraj

Spomienka na 1.máj 1919

Hroby Maďarov v Komárne z roku 1919

1.mája 1919 sa došlo k ozbrojenému konfliktu v pohraničnom meste Komárno. V nočných hodinách sa za podpory delostrelectva v meste vylodili príslušníci maďarských červených gárd a zaútočili na obrancov. Útok mal po hodinách bojov fatálne následky. Kým na československej strane bolo 17 padlých, na maďarskej skoro 300… Takto si na udalosti spomínal rotmajster vo výslužbe …

Z pohrebu podplukovníka Jelínka

Fotografia zachytáva moment nakladania rakvy podplukovníka Jelínka na lafetu či voz. Jiří Jelínek bol smrteľne zranený 20.júna 1919 pri Nových Zámkoch počas záchrannej akcie, kedy pancierový vlak uviazol na zničenom moste.  Išlo o najvyššie postaveného dôstojníka československej armády, ktorý padol v tomto konflikte. Životopis Jiřího Jelínka podľa Vladímira Mareka: Major Jiří JELÍNEK ( podplukovník in …

Nové Zámky

Jedno z najväčších vojenských hrobových miest z bojov o Slovensko sa nachádza v Nových Zámkoch. V posledných rokoch bolo toto miesto zároveň aj najviac mediálne známe, kedže došlo k jeho likvidácií a opätovnému postaveniu do pôvodného stavu. Bojisko v okolí mesta Nových Zámkov bolo jedno z najväčších počas bojov o Slovensko roku 1919. Československé jednotky tu čelili trojnásobnej maďarskej …

Veľký Ďur

Majestátny pamätník československých vojakov sa nachádza pri rímskokatolíckom cintoríne v obci Veľký Ďur, okr. Levice. Obec vznikla roku 1960 zlúčením Horného a Dolného Ďura a Rohožnice. V roku 1928 prebehla na viacerých miestach v okolí exhumácia hrobov československých vojakov a následne sa telá preniesli do tohto spoločného hrobu. V tom istom roku bol vybudovaný aj …

Veľký Lapáš

Vojnový hrob na cintoríne vo Veľkom Lapáši, okr. Nitra vznikol za trochu zvláštnych okolností. Pôvodne tu bolo pochovaných 6 talianskych legionárov, zastrelených vlastným vojskom. Podľa fotografií zaslaných od miestneho starostu p.Medáčka sa dodnes zachoval iba jeden hrob. 20.júna 1919 počas bojov o Lučenec zasadol poľný súd československého vojska aby súdil 6 príslušníkov 3.batérie 7.pluku poľného …