Category Archives: Okres Gelnica

Krompachy

Okolie Krompách bolo jedným z posledných bojísk tohto konfliktu. Bojovalo sa tu ešte 23.6.1919, teda deň pred uzavretím prímeria. V severovýchodnom rohu cintorína pri požiarnej zbrojnici boli pochovaní vojaci: Andrej Hudák, Maďar, 1900 Szarvas-23.6.1919, padol v boji Josef Kraus, Čech, 1897 Branov-23.6.1919, padol v boji Jaroslav Milfait, Čech,  1898 Velká Losenice- 5.9.1919, nešťastná náhoda Vojaci boli …

Pancierový vlak pri Margecanoch

Fotografia zachytáva pancierový vlak s posádkou niekde pri Margecanoch. Pancierové vlaky v medzivojnovom období predstavovali modernú a veľmi účinnú zbraň schopnú vysokej mobility. Nečudo, že maďarské vojská postupovali hlavne popri železničných tratiach. Často jediným spôsobom ako takýto vlak zastaviť bola demolácia železničnej trati. Najznámejším „železničiarom“ bol zrejme istý Viliam Szeles, ktorý sa zúčastnil ako člen posádky …

Gelnica

Na mestskom cintoríne v Gelnici sa nachádzajú hroby maďarských vojakov Jánosa Zvary Imreho Farkasa. U oboch sa uvádza zrejme chybný dátum 25.7.1919. Keďže režimu do roku 1989 boli sympatickejší práve príslušníci maďarskej červenej armády, neprekvapuje že na krížoch je uvedené, že o hroby sa starajú miestni pionieri. Gelnica v tomto pohnutom období bola centrom Slovenskej republiky …

Zvyšky zákopov na Trohanke

Úsek hrebeňa od Idanského sedla, pod Kojšovskou holou, až po sedlo Trohanka na západe, dlhý 11 km, bol ďalším z miest bojov o Slovensko. V júni 1919 tu z juhu útočila maďarská armáda na pozície II. práporu 98. československého pešieho pluku. Maďarské vojsko zaujalo 6. júna 1919 pozície na čiare Nováčany – Paňovce – Turňa nad …

Kluknava

V západnej časti starého cintorína v Kluknave leží v neoznačenom hrobe Ignác Janičák. Vojak sa narodil v roku 1897 v Dolnej Lipnici pri Trstenej (dnes súčasť Poľska). Počas 1 sv.vojny dobrovoľne vstúpil do francúzskych légií, konkrétne 21. československého streleckého pluku, s ktorým sa zúčastnil aj bojov o Slovensko. Osudná mu bola hliadka v Doline pri …