Category Archives: Košický kraj

Mapa bojov o Rožňavu

Boj o Rožňavu 1919

13.júna 1919 nariadili dohodové mocnosti okamžité zastavenie bojov medzi oboma zúčastnenými stranami. Keďže maďarské vojská to nerešpektovali a naďalej pokračovali v útokoch, o 3 dni neskôr 16.júna 1919 bola vyhlásená ofenzíva československých vojsk po celej dĺžke frontu. Jednou z najúspešnejších operácií tejto ofenzívy bolo dobitie Rožňavy v ten istý deň. Boj o Rožňavu nemal charakter pouličnej …

Rožňava – Nadabula

Pri bráne cintorína v Nadabule, mestskej časti Rožňavy sa nachádza spoločný hrob šiestich maďarských dôstojníkov. Ide o príslušníkov 12. pešie pluku maďarskej červenej armády. Okrem nich na cintoríne boli pochovaní v roku 1919 ešte dvaja neznámi vojaci a po jednom maďarskom a rumunskom vojakovi. Tieto hroby však nie sú evidované v Ústredne evidencii vojnových hrobov. V spoločnom …

Kucany

V minulosti samostatná obec Kucany je dnes súčasťou obce Oborín, okr. Michalovce. Na tamojšom cintoríne boli pochovaní 5 neznámi maďarskí vojaci, ktorí padli pri dobíjaní obce v roku 1919. Pri návšteve cintorína miestna obyvateľka označila miesto spoločného hrobu, ktorý sa má nachádzať na voľnej ploche hneď pri chodníku v strede cintorína. Podľa mapy cintorína z roku …

Veľké Zálužice

Na obecnom cintoríne vo Veľkých Zálužiciach, okr. Michalovce sa nachádzajú 3 vojenské hroby zakryté tabuľami z betónu a označené kovovým krížom. Až do kontaktu, jedinú informáciu, ktorá obec o hroboch mala, bola tá, že ide o vojenské hroby. Identita vojakov a ani približný dátum kedy padli neboli známe. Pochovaní tu sú: Rudolf Vobořil, Čech, slobodník, …

Legiňa

Spoločný hrob dvoch vojakov maďarskej armády na cintoríne v Luhyni (okr. Trebišov) nieje možné spoľahlivo určiť. Za najpravdepodobnejšie miesto ich odpočinku sa javí posledný hrob v prvom rade, označený kovovým krížom. Odpočívajú tu: Andreáš Majoroš, Slovák, čatár, 1. honvédsky pluk, ???, Siňa – 28.4.1919, zomrel na následky zasiahnutím šrapnela v Luhyni Šimon Gábor, Maďar, vojak, 1.červená …

Šamudovce

Na obecnom cintoríne v Šamudovciach, ok. Michalovce bol pochovaný miestny rodák: Rudolf Hreňa (uvádza sa aj ako Juraj Hreňa), Slovák, vojak, ppl.37, 1895 Šamudovce – 13.6.1919 zabitý granátom v Šamudovciach. Hrob vojaka dnes už nieje možné na 100% identifikovať. Podľa dokumentov z VHÚ sa za najpravdepodobnejšie miesto odpočinku javí neoznačené hrobové miesto naľavo od pochovaného …

Hnilec

Na starom cintoríne v obci Hnilec, okr. Spišská nová Ves sa nachádzajú dva hroby neznámych vojakov maďarskej a slovenskej národnosti, ktorí tu vraj zomreli počas 1.sv.vojny. V skutočnosti tu spočívajú dvaja českí vojaci: Julius Komers, Čech, vojak, dom.prap.II, 1892 Vinohrady, Brandýs n.Labe – 15.6.1919 padol pri Polone Jaroslav Hřebíček, Čech, vojak, ppl.28, 1896 Smíchov – …