Obišovce

Sedem neznámych maďarských vojakov, príslušníkov 101. pluku padlých v boji o Kysak 11.6.1919 bolo pochovaných aj na starom cintoríne v Obišovciach. Ich hrobové miesta však boli časom zrušené. To že tu ležia dnes pripomína iba skrodovaný kus kovovej hviezdy ležiaci medzi odloženými krížmi pri bráne.