Category Archives: Okres Sabinov

Obyvateľstvo Sabinova víta Červenú armádu

Málo kvalitná fotografia z novín zobrazuje zástup obyvateľov Sabinova vítajucich vojsko maďarskej Červenej armády. Situácia sa odohrala zrejme 11.júna 1919 kedy československé vojsko opúšťa Prešov a sťahuje sa až k Lipanom. Po štyroch dňoch konsolidácie zahajuje veliteľ vojsk na tomto úseku pplk. Poireé protiofenzívu a československé vojská obsadzujú Ľutinu a Pečovskú novú ves. 16.júna je …

Pečovská Nová Ves

V súčastnosti nieje možné identifikovať na cintoríne v Pečovskej Novej Vsi, okr. Sabinov hrob francúzskeho legionára, amerického Slováka. Hrob by sa mal nachádzať v zadnej časti cintoríne v rade súbežnom s hlavným krížom. Kedže padlý pochádzal z obce iba 40 km vzdialenej, je možné že hrob nebol označený klasickou hviezdou ale mal podobu civilného hrobu. Pochovaný …

Šarišské Michaľany

Starý cintorín v Šarišských Michaľanoch, okr. Sabinov už dnes neexistuje, keďže ho nahradil park s detským ihriskom. Ostal po ňom iba kríž a zopár hrobov v o východnej časti parku pod stromami. Približne v strede cintorína sa v minulosti nachádzal hrob talianskeho legionára: Václav Humpolec, Čech, 31. p.pl., 14.9.1892 Viedeň –  17.6.1919 Šarišské Michaľany, padol v boji …

Orkucany

Na starom cintoríne v Orkucanoch, dnes mestskej časti Sabinov sa v minulosti nachádzal hrob talianskeho legionára. Dnes už presné hrobové miesto nieje možné  nájsť. Pochovaný tu bol: Karel Michal, Čech, slobodník, 25.1.1897 Lhůta, Klatovy – 17.6.1919 padol  boji pri Šarišských Michaľanoch.

Ostrovany

Starý cintorín v Ostrovanoch, okr. Sabinov dnes už neexistuje – nahradila ho trávnatá plocha a ihrisko. Ostalo po ňom iba zopár najstarších hrobov v zadnej časti cintorína. V južnom rohu cintorína, hneď pri ceste sa nachádzali dva hroby padlých vojakov: František Krakeš, Maďar, 1895 Budapešť – 14.6.1919, padol v boji pri Ostrovanoch Neznámy vojak, Maďar, …

Jakubovany

Hneď v prvom rade hrobov za kostolom v obci Jakubovany (okres Sabinov) sa nachádza hrob neznámeho vojaka. V 20. rokoch minulého storočia komisia, ktorá evidovala vojnové hroby urobila chybu a padlého z Jakubovian priradila na cintorín v Chminianskych Jakubovanoch, hoci hrob nebolo možné nájsť. Hrob v Jakubovanoch tak bol označený za hrob neznámeho vojaka. V …

Lipany

Presné miesto jednotlivých vojnových hrobov na starom cintoríne v Lipanoch, okr. Sabinov žiaľ už dnes nieje možné lokalizovať. Keďže pôvodné kovové náhrobky boli odcudzené, miestny správca na mieste hrobov umiestnil pamätnú tabuľu obetiam Prvej a Druhej svetovej vojny. V sevorozápadnej časti cintorína, za kaplnkou Premenenia Pána odpočíva 11 vojakov slovenskej, poľskej, rakúskej, talianskej, ruskej a nemeckej  národnosti, …