Category Archives: Okres Veľký Krtíš

Sklabiná

Zo siedmych vojenských hrobov na cintoríne v Sklabinej (okr. Veľký Krtíš) je v Ústrednej evidencii vojnových hrobov SR evidovaný už iba jeden. Pochovaných tu malo byť 6 československých a 1 maďarský vojak. Jediný zachovaný hrob s kamenným náhrobkom patrí českému vojakovi Jaroslavovi Fafílekovi z domobraneckého práporu č.4. Vojak sa narodil roku 1898 v Koroužnej pri …