Category Archives: Okres Banská Bystrica

Pamätník pri Badíne

pamätník pri badíne - detail

Monumentálny pamätník bitky pri Badíne bol pôvodne odhalený v roku 1935, no už v roku 1948 bol po zmene politického režimu odstránený. Pomník vyhotovila podľa Hrdličkovej predlohy banskobystrická sochárska a kamenárska dielňa Horn. V štvorcoch, umiestnených na kríži, mal uvedené názvy plukov a práporov, ktoré v tejto lokalite bojovali. Už za Slovenského štátu z pomníka …

Banská Bystrica

Likvidácia vojenských cintorínov nieje len záležitosťou hlbokej minulosti. Relatívne mladou udalosťou je zásah do vojenského cintorína na Majeri v Banskej Bystrici. Na mieste tu našlo odpočinok 1380 vojakov rôznej národnosti, ktorí zahynuli počas 1.sv. vojny v tamojšej nemocnici. Podľa historických prameňov išlo o 279 Čechov a Slovákov, 7 Talianov, 387 Maďarov, 44 Poliakov, 46 Rakúšanov, …