Category Archives: Prešovský kraj

Obyvateľstvo Sabinova víta Červenú armádu

Málo kvalitná fotografia z novín zobrazuje zástup obyvateľov Sabinova vítajucich vojsko maďarskej Červenej armády. Situácia sa odohrala zrejme 11.júna 1919 kedy československé vojsko opúšťa Prešov a sťahuje sa až k Lipanom. Po štyroch dňoch konsolidácie zahajuje veliteľ vojsk na tomto úseku pplk. Poireé protiofenzívu a československé vojská obsadzujú Ľutinu a Pečovskú novú ves. 16.júna je …

Bertotovce

Pri vstupe do obce Bertotovce, okr. Prešov smerom z Prešova sa nachádza povyše cesty nenápadná kaplnka. Postavená bola v roku 1925 na mieste kde bol v roku 1919 zákerne zavraždený hermanovský farár František Majoch. František Majoch zohral v predprevratovom a prevratovom období významnú úlohu pre tunajší kraj. Spolu so širockým kňazom a neskorším košickým biskupom …

Hendrichovce

Presnú polohu vojnového hrobu v Hendrichovciach, okr. Prešov dnes už nieje možné identifikovať. Ani starší obyvatelia si nepamätajú že by sa tu taký nachádzal. Po oslovení obce, starosta p.Martin Martaus súhlasil so zriadením aspoň symbolického náhrobku na približnom mieste odpočinku vojaka. To sa nachádza dnes v strede horného radu hrobových miest, čo je dnes hranica …

Prešov – vojenský a epidemiologický cintorín

Z kedysi rozsiahleho vojenského cintorína padlých v 1.svetovej vojne v Prešove ostalo dnes už iba torzo – prostredná časť. Dokopy tu bolo pochovaných 1521 vojakov rôznej národnosti. Po 2.svetovej vojne v jeho severnej časti vznikol cintorín nemeckých vojakov s 1369 padlými a v južnej časti cintorín slovenských vojakov padlých v 2.svetovej vojne. Na samotnom cintoríne z 1.svetovej …

Chminianske Jakubovany

Projekt obnovy vojenských hrobov v Chminaskych Jakubovanoch, okr. Prešov začal vznikať v auguste 2015. Dôvodom bola výnimočnosť miesta, keďže na pomery regiónu išlo o pomerne veľký cintorín s ôsmymi pochovanými vojakmi. Problémom však bolo, že hroby sa nedali presne lokalizovať. Miestny starosta p. Lukáč bol myšlienke naklonený a vyžiadal dokumenty z Vojenského historického ústavu (ďalej len …

Pamätník Slovenskej republiky rád v Prešove

V roku 1975 bol odhalený v Prešove pamätník Slovenskej republiky rád, ktorá tu bola vyhlásená 16. júna 1919. Mesto Prešov malo pre socialistickú ideológiu špeciálny význam – veď bolo hlavným mestom prvého pokusu o diktatúru proletariátu na našom území. Pamätník na Námestí mieru stojí aj dnes, no chýba na ňom nápis „Proletári všetkých krajín spojte sa!“ Autormi sú …

Pečovská Nová Ves

V súčastnosti nieje možné identifikovať na cintoríne v Pečovskej Novej Vsi, okr. Sabinov hrob francúzskeho legionára, amerického Slováka. Hrob by sa mal nachádzať v zadnej časti cintoríne v rade súbežnom s hlavným krížom. Kedže padlý pochádzal z obce iba 40 km vzdialenej, je možné že hrob nebol označený klasickou hviezdou ale mal podobu civilného hrobu. Pochovaný …

Šarišské Michaľany

Starý cintorín v Šarišských Michaľanoch, okr. Sabinov už dnes neexistuje, keďže ho nahradil park s detským ihriskom. Ostal po ňom iba kríž a zopár hrobov v o východnej časti parku pod stromami. Približne v strede cintorína sa v minulosti nachádzal hrob talianskeho legionára: Václav Humpolec, Čech, 31. p.pl., 14.9.1892 Viedeň –  17.6.1919 Šarišské Michaľany, padol v boji …

Orkucany

Na starom cintoríne v Orkucanoch, dnes mestskej časti Sabinov sa v minulosti nachádzal hrob talianskeho legionára. Dnes už presné hrobové miesto nieje možné  nájsť. Pochovaný tu bol: Karel Michal, Čech, slobodník, 25.1.1897 Lhůta, Klatovy – 17.6.1919 padol  boji pri Šarišských Michaľanoch.