Category Archives: Okres Nové Zámky

Z pohrebu podplukovníka Jelínka

Fotografia zachytáva moment nakladania rakvy podplukovníka Jelínka na lafetu či voz. Jiří Jelínek bol smrteľne zranený 20.júna 1919 pri Nových Zámkoch počas záchrannej akcie, kedy pancierový vlak uviazol na zničenom moste.  Išlo o najvyššie postaveného dôstojníka československej armády, ktorý padol v tomto konflikte. Životopis Jiřího Jelínka podľa Vladímira Mareka: Major Jiří JELÍNEK ( podplukovník in …

Nové Zámky

Jedno z najväčších vojenských hrobových miest z bojov o Slovensko sa nachádza v Nových Zámkoch. V posledných rokoch bolo toto miesto zároveň aj najviac mediálne známe, kedže došlo k jeho likvidácií a opätovnému postaveniu do pôvodného stavu. Bojisko v okolí mesta Nových Zámkov bolo jedno z najväčších počas bojov o Slovensko roku 1919. Československé jednotky tu čelili trojnásobnej maďarskej …

Strekov

Na obecnom cintoríne v Strekove, okr. Nové Zámky sa nachádza spoločný hrob dvoch maďarských vojakov. Na náhrobku je v maďarčine uvedené: Tu odpočívajú dvaja červenoarmejci Simonitz Zoltán 1897-1919 a jeho priateľ v zbrani bez mena, ktorí obetovali svoj život za socializmus v 1919. Nejde však o jediných vojakov padlých v tejto lokalite. Na tomto cintoríne a „Na vinohradoch“ by …

Zničený most pri Nových Zámkoch

Dňa 20.6.1919, počas bojov o Nových Zámkov sa do akcií zapojil aj československý pancierový vlak. Pri prechádzaní mosta nad riekou Nitrou sa dostal pod paľbu nepriateľa, pričom explodovala jedna z náloží, ktorými bol most podmínovaný. Explózia zničila jeden z oblúkov a uväznila vlak na moste. Zachrániť vlak sa pokúsil major Jelínek s  2.rotou 2.domobraneckého práporu. Po prekročení …