Category Archives: Okres Komárno

Spomienka na 1.máj 1919

Hroby Maďarov v Komárne z roku 1919

1.mája 1919 sa došlo k ozbrojenému konfliktu v pohraničnom meste Komárno. V nočných hodinách sa za podpory delostrelectva v meste vylodili príslušníci maďarských červených gárd a zaútočili na obrancov. Útok mal po hodinách bojov fatálne následky. Kým na československej strane bolo 17 padlých, na maďarskej skoro 300… Takto si na udalosti spomínal rotmajster vo výslužbe …

Komárno

 Bitka o Komárno bola prvým masovejším stretom medzi československým a maďarským vojskom a predznamenala budúcu ofenzívu. Odohrala sa 1.mája 1919. V noci na 1. mája spustilo maďarské delostrelectvo paľbu na československé pozície v Komárne. Následne previezli cez Dunaj svoje jednotky  v počte 1400 – 2400 mužov, z ktorých bolo iba 400 vojakov. Zvyšok tvorili organizovaní robotníci. Maďari …