Category Archives: Prešovský kraj

Žipov

Na starom cintoríne v obci Žipov, okr. Prešov sa nachádzajú v katastrofálnom stave 3 vojenské hroby. Odpočívajú tu padlí v bojoch pri Žipove: Adabrecht Gulyás, Maďar, ? – 14.6.1919 Žipov Michal Csamdi, Maďar, ? Vécses – 14.6.1919 Žipov Josef Koštáľ, Čech, 1891 Veľké Petrovcie  – 13.6.1919 Žipov Hroby nie sú evidované v Ústrednej evidencii vojnových hrobov.  

Ostrovany

Starý cintorín v Ostrovanoch, okr. Sabinov dnes už neexistuje – nahradila ho trávnatá plocha a ihrisko. Ostalo po ňom iba zopár najstarších hrobov v zadnej časti cintorína. V južnom rohu cintorína, hneď pri ceste sa nachádzali dva hroby padlých vojakov: František Krakeš, Maďar, 1895 Budapešť – 14.6.1919, padol v boji pri Ostrovanoch Neznámy vojak, Maďar, …

Prešov – mestský cintorín

Na mestskom cintoríne v Prešove, v časti Tábor sa nachádza spoločný hrob rodiny Tomášovej. Pochovaní sú v ňom aj otec so synom, ktorí zomreli 2.júla 1919. Andrej Tomáš, pôvodom z Tulčíka strávil 7 rokov v USA, kde ako člen Národného spolku získal národné povedomie. Po návrate domov si vybudoval dom Pod Wilec hôrkou v Prešove, …

Pamätník legionárov v Bardejove

Na mestskom cintoríne v Bardejove sa nachádza pamätník legionárov z bardejovského kraja. Pamätník je tvorený centrálnym pomníkom, kde po stranách sú zobrazení ruský, francúzsky a taliansky legionár s názvami bojísk kde pôsobili. Okolo pamätníka je navyše položených 5 kameňov s názvami významných bojísk – Zborov v Karpatoch, Dobrudža v Rumunsku, Terron – Francúzsko, Doss Alto …

Šindliar

Hrob v Šindliari, okr. Prešov síce nieje vojnovým no priamo sa dotýka vojnových udalostí. V severovýchodnom rohu cintorína sa nachádza hrob Jozefa Bikára, francúzskeho legionára. Jozef Bikár sa narodil 18.1.1881 v Šindliari . Tak ako mnoho iných Východniarov aj jeho chudoba prinútila opustiť rodinu a hľadať šťastie v Amerike, kde sa zamestnal v jedenej z pensylvánskych baní. Dňa …

Rokycany

Dvaja maďarskí vojaci boli pochovaní v centrálnej časti cintorína v Rokycanoch, okr. Prešov.  Dnes žiaľ tieto hrobové miesta neexistujú. Pochovaní tu boli príslušníci 32.pešieho pluku, ktorí padli pri obci: Ondrej Abiaté, 1891-10.6.1919 Matiáš Sziraki, 1894-11.6.1919

Víťaz

Neďaleko roľníckeho družstva v obci Víťaz, okr. Prešov, sa nachádza židovský cintorín obohnaný vysokým múrom. Nie je to však cintorín v pravom zmysle slova. Židia pochádzajúci z tejto obce, ako aj z iných okolitých obcí, boli totiž pochovávaní na spoločnom cintoríne v Širokom. Cintorín vo Víťazi sa nachádza na mieste, kde československé vojsko popravilo siedmych …

Klenov

Obsadenie  obce Klenov alebo Klemberk malo v júni 1919 strategický význam pre oba bojujúce strany. Obec totiž stojí pri križovatke ciest Prešov-Margecany a Klenov-Hrabkov, ktorá následne vedie k Branisku. Najťažšie boje o tento priestor sa odohrávali  13.6.1919, za ktoré boli československí vojaci odmenení po pollitri vína a cigare. Vojenský masový hrob leží na južnom okraji cintorína. Odpočívajú v ňom: Félix Silný, Čech, …