Vojnový hrob v Bertotovciach obnovený

Na starom cintoríne v Bertotovciach leží maďarský a neznámy vojak, ktorí tu padli v júni 1919. Keď pred pár rokmi bol odcudzený kovaný náhrobok, miestny obyvateľ p.Centko namiesto neho hrob označil kovaným krížom. Na sviatok všetkých svätých 2015 sme spolu so spomínaným p. Centkom na hrob umiestnili repliku kovanej hviezdy s výplakom dátumu 06/1919  a prekríženými bodákmi.