Category Archives: Prešovský kraj

Lipany

Presné miesto jednotlivých vojnových hrobov na starom cintoríne v Lipanoch, okr. Sabinov žiaľ už dnes nieje možné lokalizovať. Keďže pôvodné kovové náhrobky boli odcudzené, miestny správca na mieste hrobov umiestnil pamätnú tabuľu obetiam Prvej a Druhej svetovej vojny. V sevorozápadnej časti cintorína, za kaplnkou Premenenia Pána odpočíva 11 vojakov slovenskej, poľskej, rakúskej, talianskej, ruskej a nemeckej  národnosti, …

Chmiňany

V západnej časti cintorína, hneď pri ceste sa nachádza klasický hrob aký nájdete na takmer každom slovenskom cintoríne. Bol postavený v roku 1993 a je venovaný neznámym vojakom padlým v 1. sv. vojne. Nápis je chybný, v skutočnosti tam ležia 4 neznámi vojaci, ktorí padli v bojoch pri neďalekých Bertotoviach dňa 11.júna 1919, pričom jeden z …

Fričovce

Hrob jedného padlého vojaka sa nachádza aj na obecnom cintoríne vo Fričovciach. Nachádza sa neďaleko zvonice, hneď pri chodníku.  Ide príslušníka 87.pluku o Karola Cahru z Kamenice pri Jihlave, ktorý padol v bitke pri obci 18.6.1919. Cahr bol pôvodne pochovaný na zrejme na bojisku, na pozemku miestneho baróna Sándora Ghillányho, no v roku 1922 bolo jeho …

Vojnový hrob v Hrabkove obnovený

Symbolicky 1.11.2015 na Sviatok všetkých svätých sa podaril obnoviť vojnový hrob v Hrabkove. Na miestnom cintoríne leží neznámy vojak, ktorý padol v chotári obce 18.6.1919. Hrob bolo ťažké lokalizovať, keďže na ňom chýbal štandardný vojnový náhrobok (hviezda). Navyše na hrobe bolo položený náhrobok a veniec z vedľajšieho hrobu, ktorý už dávnejšie exhumovali. Pôvodne sme spolu so …