V spodnej  časti neologického židovského cintorína v Prešove sa nachádza hromadný hrob vojnový hrob. V rade je to pochovaných 10 vojakov, považovaných za padlých v 1 sv. vojne.
Odpočívajú tu však aj Paul Weisz a Farkas Neumann, príslušníci Maďarskej červenej armády, ktorí padli v roku 1919.