Svinia

Na cintoríne v obci Svinia sa v minulosti nachádzali dva vojnové hroby. V severozápadnom rohu tu ležia bez akéhokoľvek náhrobku  dvaja vojaci ruskej a židovskej národnosti, príslušníci maďarského vojska.
Detailné informácie o lokalite hrobov a udalostiach v tomto období nám poskytol miestny rodák, 90. ročný p. Anton.
S jeho životom však bola viac spojená 2 sv. vojna. V zime 1945 musel podobne ako kopec iných mužov kopať nemecké zákopy na Branisku. Po postupe ruských vojsk kopáčov presunuli ďalej na západ a následne kopal zákopy pri Liptovskom Mikuláši. Domov sa vrátil až mesiac pred koncom vojny, v apríli 1945.