Obyvateľstvo Sabinova víta Červenú armádu

Málo kvalitná fotografia z novín zobrazuje zástup obyvateľov Sabinova vítajucich vojsko maďarskej Červenej armády.

Situácia sa odohrala zrejme 11.júna 1919 kedy československé vojsko opúšťa Prešov a sťahuje sa až k Lipanom. Po štyroch dňoch konsolidácie zahajuje veliteľ vojsk na tomto úseku pplk. Poireé protiofenzívu a československé vojská obsadzujú Ľutinu a Pečovskú novú ves. 16.júna je obsadený po pouličných bojoch Sabinov a deň nato Šarišské Michaľany. Keďže Maďarom sa podarí uzavrieť s Rumunmi prímerie, presúvajú sily na Slovensko a zahajujú ďalší útok. Na fronte pri Sabinove sa dokonca objavuje vtedajšia technologická vymoženosť – nepriateľský pancierový vlak, ktorý ostreľuje pozície legionárov. Tí kvôli nedostatku delostreleckej munície s ním zohrávajú nerovný boj a jeho postup je zastavený až demoláciu časti železničnej trate. Front sa presúva do oblasti Orkucian. Následky vyčíňania pancierovaného vlaku sú hrozivé – zničené sú okrem iného dva kaštiele v Pečovskej novej vsi a niekoľko domov v Drienici.
21.júna je spustená ďalšia ofenzívu maďarských vojsk a československé vojsko je vytlačené opäť na líniu Pečovská nová ves – Ľutina, kde zostávajú až do konca bojov (do  poludnia 23.júna 1919).

Maďarskí delostrelci pri Sabinove
Maďarskí delostrelci pri Sabinove

IMG_8537