Pečovská Nová Ves

V súčastnosti nieje možné identifikovať na cintoríne v Pečovskej Novej Vsi, okr. Sabinov hrob francúzskeho legionára, amerického Slováka. Hrob by sa mal nachádzať v zadnej časti cintoríne v rade súbežnom s hlavným krížom. Kedže padlý pochádzal z obce iba 40 km vzdialenej, je možné že hrob nebol označený klasickou hviezdou ale mal podobu civilného hrobu.
Pochovaný tu je:
Ján Hudák, Slovák, vojak, 23 ppl., 1892 Ploská, Lemešany – 15.6.1919 padol v lese pri Pečovskej Novej Vsi.