Category Archives: Uncategorized

Obyvateľstvo Sabinova víta Červenú armádu

Málo kvalitná fotografia z novín zobrazuje zástup obyvateľov Sabinova vítajucich vojsko maďarskej Červenej armády. Situácia sa odohrala zrejme 11.júna 1919 kedy československé vojsko opúšťa Prešov a sťahuje sa až k Lipanom. Po štyroch dňoch konsolidácie zahajuje veliteľ vojsk na tomto úseku pplk. Poireé protiofenzívu a československé vojská obsadzujú Ľutinu a Pečovskú novú ves. 16.júna je …

Košické Hámre

Pôvodnú obec Košické Hámre (okr. Košice – okolie) zaplavili v 60.rokoch vody vodného diela Ružín. Ešte predtým boli telá nebožtíkov z cintorína exhumované a prenesené na svah kde vznikol nový cintorín. Hroby troch vojakov však už nieje možné nájsť. Na obecnom cintoríne boli pochovaní: František Chládek, Čech, čatár,spl.30, 1894 Dobrouč – 18.6.1919, padol pri Košických Hámroch …

Replika vojnového nárobku

Na hroboch padlých vojakov počas udalostí v roku 1919 sa umiestňovali železné vojnové kríže. Ich tvar – hviezda – bol vybraný zámerne. Mal to byť totiž univerzálny symbol, rešpektujúc náboženské presvedčenie padlého. Na mnohých miestach žiaľ tieto náhrobky chýbajú. Snažíme sa teda v spolupráci so samosprávami padlým umiestňovať túto repliku s vypáleným dátum 06/1919 a skríženými bodákmi.

Home

Pred takmer 100 rokmi sa odohral na Slovensku jeden z najdôležitejších konfliktov v našej histórii. Pol roka po vzniku Československa maďarské vojská sa pokúsili zvrátiť udalosti a vytrhnúť Slovensko z novo vznikajúceho štátu. Nasledoval viac ako mesačný konflikt končiaci neúspechom agresorom. Stránky sú venované padlým vojakom z oboch zúčastnených strán, ktorí položili životy za tento nádherný …