Hendrichovce

Presnú polohu vojnového hrobu v Hendrichovciach, okr. Prešov dnes už nieje možné identifikovať. Ani starší obyvatelia si nepamätajú že by sa tu taký nachádzal. Po oslovení obce, starosta p.Martin Martaus súhlasil so zriadením aspoň symbolického náhrobku na približnom mieste odpočinku vojaka. To sa nachádza dnes v strede horného radu hrobových miest, čo je dnes hranica starého cintorína. Obec symbolický náhrobok vztýčila v októbri 2016.

Identita samotného vojaka nieje známa. Jediný údaj je o tom, že padol v bitke 18.5.1919 pri Hendrichovciach. Dátum je však zrejme chybný a ide skôr o 18.6.1919, kedy sa v tejto oblasti bojovalo. Hrob bol aj v 20.rokoch minulého storočia, kedy sa vojnové hroby mapovali neoznačený.
Hypoteticky môže ísť o českého vojaka Františka Koblížka z Mezboří na Morave (1895), príslušníka 81. pešieho pluku, ktorý padol v rovnaký deň pri neďalekých Daleticiach (cca 3km vzdušnou čiarou). Pochovaný mal byť v susedných Bertotovciach. Tamojšie záznamy však takéhoto pochovaného vojaka neuvádzajú.