Šindliar

Hrob v Šindliari, okr. Prešov síce nieje vojnovým no priamo sa dotýka vojnových udalostí.
V severovýchodnom rohu cintorína sa nachádza hrob Jozefa Bikára, francúzskeho legionára. Jozef Bikár sa narodil 18.1.1881 v Šindliari . Tak ako mnoho iných Východniarov aj jeho chudoba prinútila opustiť rodinu a hľadať šťastie v Amerike, kde sa zamestnal v jedenej z pensylvánskych baní.
Dňa 1.6.1918 sa v Pittsburghu prihlásil do československých légií a o mesiac na to 6.7.1918 už bol zaradený do československého vojska vo Francúzsku.
Počas Prvej svetovej vojny bojoval na západnom fronte ako príslušník 23. Československého streleckého pluku, známeho aj pod menom „Pluk amerických Slovákov“, za čo mu bola udelená Československá revolučná medaila.
Po skončení prvej svetovej vojny sa zapojil do bojov o Slovensko.
Zomrel v Šindliari 19.2.1935.