Klenov

Obsadenie  obce Klenov alebo Klemberk malo v júni 1919 strategický význam pre oba bojujúce strany. Obec totiž stojí pri križovatke ciest Prešov-Margecany a Klenov-Hrabkov, ktorá následne vedie k Branisku.
Najťažšie boje o tento priestor sa odohrávali  13.6.1919, za ktoré boli československí vojaci odmenení po pollitri vína a cigare.

Vojenský masový hrob leží na južnom okraji cintorína. Odpočívajú v ňom:
Félix Silný, Čech, čatár, padol 17.6.1919
Hlavatý, 11. pluk, Čech, pešiak, padol 15.6.19199
Gustáv Pech, Čech, 11. pluk, pešiak, padol 19.6.1919
Josef Smelhaus, Čech, pešiak, 16.6.1919
Neznámy, Čech, padol 18.6.1919
Neznámy, Čech, padol 18.6.1919
Neznámy, Maďar, padol 18.6.1919
Neskôr vedľa nich do samostatného hrobu pribudlo telo vojaka maďarskej červenej armády Jánoša Töröka, ktoré bolo exhumované z lokality Grejnár nachádzajucej sa smerom k Hrabkovu.