Prešov – mestský cintorín

Na mestskom cintoríne v Prešove, v časti Tábor sa nachádza spoločný hrob rodiny Tomášovej. Pochovaní sú v ňom aj otec so synom, ktorí zomreli 2.júla 1919.
Andrej Tomáš, pôvodom z Tulčíka strávil 7 rokov v USA, kde ako člen Národného spolku získal národné povedomie. Po návrate domov si vybudoval dom Pod Wilec hôrkou v Prešove, kde so svojou rodinou žil.
Dňa 15.11.1918 sa konala schôdza šarišsko-stoličnej národnej rady vo veľkej dvorane stoličného domu v Prešove. Hoci v sále bol prítomný väčší počet roľníkov, ktorí maďarsky nerozumeli, rozprava sa viedla v maďarčine. Proti tomu sa Tomáš ohradil a úspešne presadil rokovanie po slovensky. Následne o mesiac, dňa 28.12.1919 vítal pred mestským domov v Prešove prichádzajúce československé vojsko.
Andrej Tomáš spolu so synom Jánom boli zavraždení v noci 2.7.1919,  v dobe sťahovania maďarských vojsk zo Slovenska.