Ostrovany

Starý cintorín v Ostrovanoch, okr. Sabinov dnes už neexistuje – nahradila ho trávnatá plocha a ihrisko. Ostalo po ňom iba zopár najstarších hrobov v zadnej časti cintorína. V južnom rohu cintorína, hneď pri ceste sa nachádzali dva hroby padlých vojakov:
František Krakeš, Maďar, 1895 Budapešť – 14.6.1919, padol v boji pri Ostrovanoch
Neznámy vojak, Maďar, ? – 14.6.1919, padol v boji pri Ostrovanoch.