Pamätník legionárov v Bardejove

Na mestskom cintoríne v Bardejove sa nachádza pamätník legionárov z bardejovského kraja. Pamätník je tvorený centrálnym pomníkom, kde po stranách sú zobrazení ruský, francúzsky a taliansky legionár s názvami bojísk kde pôsobili. Okolo pamätníka je navyše položených 5 kameňov s názvami významných bojísk – Zborov v Karpatoch, Dobrudža v Rumunsku, Terron – Francúzsko, Doss Alto – Taliansko a samozrejme Slovensko.

V okolí pamätníka sa nachádza niekoľko hrobov, z ktorých je len jeden označený. Patrí ruskému legionárovi Jánovi Spáčilovi, pôvodom z Moravy.