Category Archives: Okres Prešov

Veľký Šariš

Hneď pri bráne mestkého cintorína vo Veľkom Šariši sa nachádza vojnový cinotorín. Pôvodne tu odpočívalo 12 vojakov československej, maďarskej, poľskej, ruskej a juhoslovanskej národnosti.Dnes sa v jednom rohu nachádza dokonca civilný hrob pochádzajúci z oveľa mladšieho obdobia. Cintorín v minulosti obopínala ohrada, z ktorej ostalo už len torzo. Keďže komunistickému režimu boli sympatickí skôr agresori, v …

Práce na obnove vojenského cintorína v Chminianskych Jakubovanoch pokračujú

Od augusta tohto roku sa pracovalo na vytvorení vojenského pietneho miesta, ktoré sa nachádza na cintoríne v Chminianskych Jakubovanoch. Hneď pri bráne tu leží 8 vojakov, ktorí padli v chotári obce v júni 1919. Z padlých poznáme iba meno jedného vojaka – Antonína Bartoňa z Dalečína, ktorý bol príslušníkom buď 88. pešieho pluku z Berounu alebo …

Svinia

Na cintoríne v obci Svinia sa v minulosti nachádzali dva vojnové hroby. V severozápadnom rohu tu ležia bez akéhokoľvek náhrobku  dvaja vojaci ruskej a židovskej národnosti, príslušníci maďarského vojska. Detailné informácie o lokalite hrobov a udalostiach v tomto období nám poskytol miestny rodák, 90. ročný p. Anton. S jeho životom však bola viac spojená 2 sv. vojna. V …

Chmiňany

V západnej časti cintorína, hneď pri ceste sa nachádza klasický hrob aký nájdete na takmer každom slovenskom cintoríne. Bol postavený v roku 1993 a je venovaný neznámym vojakom padlým v 1. sv. vojne. Nápis je chybný, v skutočnosti tam ležia 4 neznámi vojaci, ktorí padli v bojoch pri neďalekých Bertotoviach dňa 11.júna 1919, pričom jeden z …

Fričovce

Hrob jedného padlého vojaka sa nachádza aj na obecnom cintoríne vo Fričovciach. Nachádza sa neďaleko zvonice, hneď pri chodníku.  Ide príslušníka 87.pluku o Karola Cahru z Kamenice pri Jihlave, ktorý padol v bitke pri obci 18.6.1919. Cahr bol pôvodne pochovaný na zrejme na bojisku, na pozemku miestneho baróna Sándora Ghillányho, no v roku 1922 bolo jeho …

Vojnový hrob v Hrabkove obnovený

Symbolicky 1.11.2015 na Sviatok všetkých svätých sa podaril obnoviť vojnový hrob v Hrabkove. Na miestnom cintoríne leží neznámy vojak, ktorý padol v chotári obce 18.6.1919. Hrob bolo ťažké lokalizovať, keďže na ňom chýbal štandardný vojnový náhrobok (hviezda). Navyše na hrobe bolo položený náhrobok a veniec z vedľajšieho hrobu, ktorý už dávnejšie exhumovali. Pôvodne sme spolu so …