Category Archives: Okres Prešov

Rokycany

Dvaja maďarskí vojaci boli pochovaní v centrálnej časti cintorína v Rokycanoch, okr. Prešov.  Dnes žiaľ tieto hrobové miesta neexistujú. Pochovaní tu boli príslušníci 32.pešieho pluku, ktorí padli pri obci: Ondrej Abiaté, 1891-10.6.1919 Matiáš Sziraki, 1894-11.6.1919

Víťaz

Neďaleko roľníckeho družstva v obci Víťaz, okr. Prešov, sa nachádza židovský cintorín obohnaný vysokým múrom. Nie je to však cintorín v pravom zmysle slova. Židia pochádzajúci z tejto obce, ako aj z iných okolitých obcí, boli totiž pochovávaní na spoločnom cintoríne v Širokom. Cintorín vo Víťazi sa nachádza na mieste, kde československé vojsko popravilo siedmych …

Klenov

Obsadenie  obce Klenov alebo Klemberk malo v júni 1919 strategický význam pre oba bojujúce strany. Obec totiž stojí pri križovatke ciest Prešov-Margecany a Klenov-Hrabkov, ktorá následne vedie k Branisku. Najťažšie boje o tento priestor sa odohrávali  13.6.1919, za ktoré boli československí vojaci odmenení po pollitri vína a cigare. Vojenský masový hrob leží na južnom okraji cintorína. Odpočívajú v ňom: Félix Silný, Čech, …

Široké

Chotár obce Široké ležiaceho pod Braniskom bol najzápadnejším miestom bojov v Šariši roku 1919. Webová stránka obce Široké ša zmieňuje o týchto udalostiach takto : „Vojaci z 30. čsl. pešieho pluku na ceste zo Spišského Podhradia do Prešova našli dňa 27. decembra 1918 Široké už slobodné. Maďari sa však vierolomne, pod zámienkou socialistickej revolúcie vracali …

Obišovce

Sedem neznámych maďarských vojakov, príslušníkov 101. pluku padlých v boji o Kysak 11.6.1919 bolo pochovaných aj na starom cintoríne v Obišovciach. Ich hrobové miesta však boli časom zrušené. To že tu ležia dnes pripomína iba skrodovaný kus kovovej hviezdy ležiaci medzi odloženými krížmi pri bráne.

Vojnový hrob v Bertotovciach obnovený

Na starom cintoríne v Bertotovciach leží maďarský a neznámy vojak, ktorí tu padli v júni 1919. Keď pred pár rokmi bol odcudzený kovaný náhrobok, miestny obyvateľ p.Centko namiesto neho hrob označil kovaným krížom. Na sviatok všetkých svätých 2015 sme spolu so spomínaným p. Centkom na hrob umiestnili repliku kovanej hviezdy s výplakom dátumu 06/1919  a …