Rožňava – Nadabula

Pri bráne cintorína v Nadabule, mestskej časti Rožňavy sa nachádza spoločný hrob šiestich maďarských dôstojníkov. Ide o príslušníkov 12. pešie pluku maďarskej červenej armády. Okrem nich na cintoríne boli pochovaní v roku 1919 ešte dvaja neznámi vojaci a po jednom maďarskom a rumunskom vojakovi. Tieto hroby však nie sú evidované v Ústredne evidencii vojnových hrobov. V spoločnom hrobe s dátumom 16.júna 1919 sú pochovaní:
Kapitáni J.Grosz a Z.Valko, nadporučíci E.Voght a Kinderman a poručíci P.Neupauer a Paulkovics.