Kucany

V minulosti samostatná obec Kucany je dnes súčasťou obce Oborín, okr. Michalovce. Na tamojšom cintoríne boli pochovaní 5 neznámi maďarskí vojaci, ktorí padli pri dobíjaní obce v roku 1919. Pri návšteve cintorína miestna obyvateľka označila miesto spoločného hrobu, ktorý sa má nachádzať na voľnej ploche hneď pri chodníku v strede cintorína. Podľa mapy cintorína z roku 1920 sa však hrob nachádza v približne rovnakej polohe ale na opačnej strane cintorína…