Mapa bojov o Rožňavu

13.júna 1919 nariadili dohodové mocnosti okamžité zastavenie bojov medzi oboma zúčastnenými stranami. Keďže maďarské vojská to nerešpektovali a naďalej pokračovali v útokoch, o 3 dni neskôr 16.júna 1919 bola vyhlásená ofenzíva československých vojsk po celej dĺžke frontu. Jednou z najúspešnejších operácií tejto ofenzívy bolo dobitie Rožňavy v ten istý deň.
Boj o Rožňavu nemal charakter pouličnej bitky alebo obliehania ale vďaka zalesnenému horskému terénu išlo skôr o horskú bitku. Kritické boje prebehli už doobeda v priestore Veľkej Polomy a neskôr na výšinách pri Betliari.  Maďarské vojsko bolo po týchto tuhých bojoch rozprášené a s ťažkými stratami sa stiahlo k Rožňave. Potom čo sa polprápor 35.streleckého pluku talianskych légií pokúsil o obchvat na mesto zprava sa maďarské vojská stiahli z mesta smerom na Plešivec. Večer bolo mesto obsadené československým vojskom. Počas operácie mala československá strana straty 5 padlých a 42 zranených.

Mapa zobrazuje situáciu maďarských a československých vojsk ráno a večer 16.6.1919.
Boj o Rožňavu 1919