Talianski legionári v Košiciach

Neznáma jednotka talianskych légií nastúpená na námestí v Košiciach roku 1919. Je možné, že ide o príslušníkov 32.pešieho „gardského“ pluku, ktorí koncom júna 1919 viedli ťažké boje v okolí neďalekého Medzeva a Štósu. Padlí 21 príslušníci pluku sú pochovaní na cintoríne v Medzeve.

1919-Košice4