Šamudovce

Na obecnom cintoríne v Šamudovciach, ok. Michalovce bol pochovaný miestny rodák:
Rudolf Hreňa (uvádza sa aj ako Juraj Hreňa), Slovák, vojak, ppl.37, 1895 Šamudovce – 13.6.1919 zabitý granátom v Šamudovciach.

Hrob vojaka dnes už nieje možné na 100% identifikovať. Podľa dokumentov z VHÚ sa za najpravdepodobnejšie miesto odpočinku javí neoznačené hrobové miesto naľavo od pochovaného Jána Drobuza.