Category Archives: Košický kraj

Zvyšky zákopov na Trohanke

Úsek hrebeňa od Idanského sedla, pod Kojšovskou holou, až po sedlo Trohanka na západe, dlhý 11 km, bol ďalším z miest bojov o Slovensko. V júni 1919 tu z juhu útočila maďarská armáda na pozície II. práporu 98. československého pešieho pluku. Maďarské vojsko zaujalo 6. júna 1919 pozície na čiare Nováčany – Paňovce – Turňa nad …

Gemerská Panica

Gemerská Panica je obec, nachádzajúca sa v okrese Rožňava, len pár kilometrov od hraníc s Maďarskom. Na miestnom cintoríne tu odpočíva 10 maďarských vojakov, ktorí padli pri obci v júni 1919. Hrobové miesta sú označené náhrobkami s červenou hviezdou a ohradené múrikom. V strede priestoru sa nachádza pamätná tabuľa.   Zroj: www.vs.sk

Slovinky

Na cintoríne v Slovinkách pri Krompachoch boli pochovaní traja talianskí vojaci, jeden ruský a jeden československý. Ich miesto odpočinko bolo v rohu cintorína, hneď pri ceste. Pri rozširovaní cesty boli žiaľ hroby odstránené. Pamätník, ktorého sme stretli pri návšteve tohto cintorína uviedol, že pri spomínanom rozširovaní cesty boli vykopané aj časti modrej uniformy.

Kluknava

V západnej časti starého cintorína v Kluknave leží v neoznačenom hrobe Ignác Janičák. Vojak sa narodil v roku 1897 v Dolnej Lipnici pri Trstenej (dnes súčasť Poľska). Počas 1 sv.vojny dobrovoľne vstúpil do francúzskych légií, konkrétne 21. československého streleckého pluku, s ktorým sa zúčastnil aj bojov o Slovensko. Osudná mu bola hliadka v Doline pri …

Lastovičí vrch – Štós

Kríž padlým príslušníkom 32. Gardského a 98. pešieho pluku na Lastovicom vrchu z roku 1919. O kríži sa zmieňuje kronika kúpeľov Štós: Boje prebiehali aj neďaleko ústavu. Na Lastovičom vrchu došlo 8.júna k prudkým bojom medzi maďarskými boľševikmi a čs.vojskom (talianskymi legionármi). Za horúceho letného dna položilo tu život za našu samostatnosť 32 čsl. vojakov. …