Category Archives: Banskobystrický kraj

Holiša

V severnom okraji cintorína v Halši, okr.Lučenec sa nachádza 5 vojnových hrobov s náhrobkom bez popisu iba so znakom „nemeckého“ kríža. Podľa názoru p. Hrivňáka boli tieto betónové pamätníky zhotovené počas obdobia 1938-1945, keď bola obec na základe Viedenskej arbitráže pričlenená k Maďarsku. Ide o hroby padlých 5 príslušníkov maďarskej armády. Neboli príslušníkmi regulérnych jednotiek, ale ad-hoc …

Štáb plukovníka Šnejdárka pri Banskej Štiavnici

Boj o Slovensko

Známa fotografia zachytávajúca plukovníka Šnejdárka so svojím štábom pod kalváriu pri Banskej Štiavnici. Plukovník, neskôr generál Josef Šnejdárek (1875-1945) počas Prvej svetovej vojny pôsobil vo francúzskej cudzinckej légii, kde dosiahol hodnosť majora a získal niekoľko vyznamenaní. Po vzniku ČSR viedol československú armádu počas sedemdňovej vojny s Poľskom o Tešínsko. Počas bojov o Slovensko prevzal velenie 2.pešej divízie. V …

Hucín

Za posledným domom v obci Hucín, okr. Revúca smerom na Gemerský Sad sa nachádza malá mohyla. Ide o náhrobok príslušníka 35. pešieho pluku talianskych légií Antona Habra. Vojak sa narodil 19.11.1898 v Chotěšove, okr. Stříbro a do légií vstúpil 17.8.1918 v Albánsku. Padol v boji pri obci Hucín 20.6.1919. Kedže pre paľbu sa nedalo dosať k cintorínu, vojak …

Banská Bystrica

Likvidácia vojenských cintorínov nieje len záležitosťou hlbokej minulosti. Relatívne mladou udalosťou je zásah do vojenského cintorína na Majeri v Banskej Bystrici. Na mieste tu našlo odpočinok 1380 vojakov rôznej národnosti, ktorí zahynuli počas 1.sv. vojny v tamojšej nemocnici. Podľa historických prameňov išlo o 279 Čechov a Slovákov, 7 Talianov, 387 Maďarov, 44 Poliakov, 46 Rakúšanov, …

Krupina

V minulosti sa na mestskom cintoríne v Krupine nachádzalo niekoľko hrobov vojakov a pomník. Do dnešných čias sa zachoval už len pomník s nápisom „HRDINOM PADLÝM ZA VLASŤ“. Pochovaní pri ňom  boli: Jaroslav Říha, nadporučík, Čech, 1896 Písek-19.5.1919,padol pri Šahách Rudolf Cvrček, vojak, Čech, 1859 Malý Pičín-30.5.1919,nešťastná náhoda Anton Hájek, vojak, Čech, 1898 Boskovice-26.3.1919 Okrem nich bol na cintoríne pochovaný aj jeden …

Lenka

V zadnej časti cintorína v obci Lenka, okr. Rimavská Sobota sa nachádza hrob s kamenným náhrobkom. Odpočíva tu taliansky legionár, príslušník 32.pluku Josef Benda. Vojak sa narodil 4.6.1888 v Brandýsi nad Labem. Počas Prvej svetovej vojny padol do zajatia, kde následne vstúpil do talianskych légií. Padol pri obci Lenka 29.4.1919. Hrob nieje evidovaný v Ústrednej evidencii vojnových hrobov.