Krupina

V minulosti sa na mestskom cintoríne v Krupine nachádzalo niekoľko hrobov vojakov a pomník. Do dnešných čias sa zachoval už len pomník s nápisom „HRDINOM PADLÝM ZA VLASŤ“.
Pochovaní pri ňom  boli:
Jaroslav Říha, nadporučík, Čech, 1896 Písek-19.5.1919,padol pri Šahách
Rudolf Cvrček, vojak, Čech, 1859 Malý Pičín-30.5.1919,nešťastná náhoda
Anton Hájek, vojak, Čech, 1898 Boskovice-26.3.1919

Okrem nich bol na cintoríne pochovaný aj jeden maďarský vojak.