Holiša

V severnom okraji cintorína v Halši, okr.Lučenec sa nachádza 5 vojnových hrobov s náhrobkom bez popisu iba so znakom „nemeckého“ kríža.
Podľa názoru p. Hrivňáka boli tieto betónové pamätníky zhotovené počas obdobia 1938-1945, keď bola obec na základe Viedenskej arbitráže pričlenená k Maďarsku. Ide o hroby padlých 5 príslušníkov maďarskej armády. Neboli príslušníkmi regulérnych jednotiek, ale ad-hoc zverbovaní neznámi civilisti z okolitých obcí. Jeden z nich bol z obce Bulhary. Padli pri prestrelke z čs. legionármi pri moste hradskej cesty č.71 (Lučenec-Fiľakovo) ponad Ipeľ pri Holiši, vedľa dnešného rázcestia Holiša – Fiľakovské Kľačany – Trebeľovce. Počas boja maďarskí vojaci vrhli na pozície čs. vojakov ručný granát, avšak Česi ho pred explóziou hodili naspäť.Pri výbuchu vlastného granátu zahynuli uvedení 5 Maďari, ktorých zrejme po ústupe ich jednotiek našli a pochovali obyvatelia Holiše. Most, o ktorý sa vtedy bojovalo, už dnes neexistuje, lebo bol na prelome r.1944-1945 pri prechode frontu vyhodený do povetria ustupujúcimi nemeckými vojskami (rovnako ako aj veža kostola v Holiši). Na jeho mieste je dnes postavený moderný betónový cestný most.
P.Ferenc Magyar v životopisnej knihe od László Kaiser: Magyar Ferenc spomína:  Pri Holiši bol zničený (resp. poškodený) maďarský pancierový vlak vypravený zo Salgótarjánu a operujúci na železničnej trati Salgótarján-Fiľakovo-Lučenec. Holišu mali vtedy obsadenú čs. legionári, ktorí viedli paľbu na vlak aj priamo z obce (guľomet bol umiestnený aj v okne domu rodiny Magyarovej). Odvetná paľba z vlaku zasiahla o.i. aj dom Magyarovcov, rodina bola počas bojov 2 dni ukrytá v pivnici. čs. legionári („Česi“) sa k obyvateľom obce správali slušne, spolužitie bolo bezkonfliktné. V dome rodiny Magyarovej boli českí vojaci ubytovaní v stajni, v humne a v komore domu. Vo chvíľach voľna chytali ryby v Ipli. Miestni obyvatelia ich naučili pri rybárčení používať ponorené vrše z vŕbového pletiva. Na cintoríne v Holiši sú pochovaní 3 príslušníci maďarskej armády a 1 český vojak.

Je možné, že ide o vojaka:
Josef Krčmář, Čech, vojak, ppl.31, 1897Příluky – 20.5.1919 nezvestný pri boji u Dolnej Galši alebo Dolnej Selči.

Okrem spomínaných vojakov, pri obci padli v boji vo februári 1919 dvaja českí vojaci, ktorí boli následne pochovaní v Lučenci:
Bouda, Karol, Čech, vojak, ppl.34, 1890 Stachy – 6.2.1919 Galša
Doudeřa Josef, Čech, vojak, ppl.34, 1899 Podmiklí – 6.2.1919 Galša

Foto a informácie: Radomír Hrivňák