Banská Bystrica

Likvidácia vojenských cintorínov nieje len záležitosťou hlbokej minulosti. Relatívne mladou udalosťou je zásah do vojenského cintorína na Majeri v Banskej Bystrici. Na mieste tu našlo odpočinok 1380 vojakov rôznej národnosti, ktorí zahynuli počas 1.sv. vojny v tamojšej nemocnici.
Podľa historických prameňov išlo o 279 Čechov a Slovákov, 7 Talianov, 387 Maďarov, 44 Poliakov, 46 Rakúšanov, 330 Rumunov, 21 Rusov, 224 Srbov, Chorvátov a Slovincov a 42 neznámych vojakov.
Už od 60. rokov minulého storočia začal priestor cintorína zarastať, mnohé náhrobky sa postupne zničili. K posledným ranám patrilo budovanie cesty smerom na Brezno a v období po roku 2000 aj predaj pozemku ministerstvom obrany súkromnému investorovi. Ten na časti cintorína vybudoval autopredajňu. Okolo roku 2003 tak „zmizol“ centrálny pamätník padlých.
Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica prednedávnom vypracoval ideovú architektonickú štúdiu. Cieľom štúdie je ukázať približný rozsah možnej obnovy cintorína, odporučiť následný postup ako aj určiť hlavné rozsahy prác. Na základe schematického nákresu hrobov bolo predbežne preverené, že je možné prezentovať len 560 hrobov z pôvodných 1380.
Momentálne mesto Banská Bystrica vypísalo urbanisticko-architektonickú súťaž riešenie obnovy aspoň časti tohto cintorína.

Z hľadiska maďarsko-československej vojny je zaujímavý pamätník padlých legionárov, ktorý sa nachádza vo východnej časti cintorína. Na cintoríne totiž ležia československí vojaci:

Anton František, čatár, 35. peší pluk
Peizar, čatár, 35. peší pluk
Lažanský, slobodník, 35. peší pluk
Štrunč Josef, vojak, 35. peší pluk
Marek Ján, vojak, 34. peší pluk
Salát František, vojak, 39. peší pluk
Abraham Ján, vojak, 39. peší pluk
Frejmal František, vojak
Jaroš Juraj, vojak, 71. peší pluk
Štepan Karel, vojak
Tuma Jaroslav, vojak, 8. peši pluk
a 48 neznámych československých vojakov

Zdroje:
banskabystrica.sk
google.sk
maps.google.com
pluska.sk
priekopnik.sk
Roman Juráš
sme.sk
uhabb.sk